Od dawna wszyscy wiemy, że należało by zmienić Ustawę o cmentarzach i chowaniu zmarłych z 1959r., która nie dopasowuję się do obecnych czasów i potrzeb.

W dniu 7 marca br. do sejmu trafił projekt ustawy o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, którego autorstwem jest grupa posłów Klubu Poselskiego SLD w obecności dyrekcji Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego. W obecnym prawie są duże luki i niedomówienia oraz zaprzeczają obecnej mentalności i obyczajowości Polaków. Takie zmiany jak możliwość przechowywania prochów zmarłego w domu czy prawo osoby do pochowania zmarłego, która pozostawał w faktycznym, trwałym i wspólnym pożyciu bezpośrednio przed śmiercią.

Niestety projekt został odrzucony ponieważ Klub PO dopatrzył się niekonstytucyjności zapisów i wady formalne projektu tłumacząc pewny poziom ochrony prawnej zmarłych i szacunku im należnego. W Polskim prawie "zwłoki" nie są uregulowane prawnie i to my mamy możliwość decydowania o własnym pochówku i jego formie. Według Konstytucji RP mamy zagwarantować wolność wyznania a mniejszościom narodowym i etnicznym, zachowanie własnych obyczajów i tradycji. Polska dąży do nowoczesnego państwa lecz nie umie sprostać wzorcom funkcjonalności krajów zachodu. Obecnie do sejmu przez Klub Parlamentarny PIS została złożona nowelizacja Ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych w analizie merytorycznej Polskiej Izby Pogrzebowej, która była kierowane do polskich władz. Nowa ustawa ma wnieść uregulowanie kwestii spopielania zwłok i balsamacji.

W obecnych przepisach brak jest regulacji dotyczącej miejsca, sposobu i identyfikacji prochów. Podobnie jest z balsamacją zwłok, która jest stosowana coraz częściej w Polsce, lecz nie ma przepisu mówiącego o preparatach stosowanych, zasad i miejsc jej przeprowadzania. Jak zmienia się świat tak zmienia się światopogląd człowieka na pewne rzeczy. Obecnie ustawa ma 54 lata i pewne rzeczy, a także "trend" poszły do przodu. Czekamy na głosowanie.
  • Dodał: admin
  • Data: 13/03/2013 21:06
  • Kategoria: Prawo pogrzebowe
  • Komentarzy: 0
  • Czytań: 8617