Wraz z otwarciem spadku, na spadkobiercę przechodzą co do zasady wszelkie prawa majątkowe, wynikające ze spadku. Co do zasady, osoba która spadek dziedziczy odpowiedzialna jest także za długi spadkowe swojego darczyńcy. Ważnym momentem jest nabycie spadku. Mamy 6 miesięcy od daty dowiedzenia się o powołaniu do spadku na zdecydowanie się czy przyjmujemy spadek z dobrodziejstwem inwentarza albo na odmowę przyjęcia spadku. Milczenie oznacza zgodę.

Polskie prawo przewiduje dwa sposoby przyjęcia spadku:
wprost (bez ograniczenia) przyjmujemy spadek i odpowiadamy za wszystko (wszystkie długi bez ograniczenia)
z dobrodziejstwem inwentarza przyjęcie korzystniejsze dla spadkobiercy, bo ogranicza jego odpowiedzialność do czystej wysokości spadku, do wysokości jego aktywów.

Żeby przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza, trzeba złożyć odpowiednie oświadczenie, wyraźnie w ciągu 6 miesięcy. Jeżeli spadkobierca milczał to oznacza, że przyjął spadek wprost. Jeżeli spadkobierca chce przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza to musi takie oświadczenie złożyć przed notariuszem albo sądzie.

Zatem momentem realnej odpowiedzialności za długi spadkowe jest moment złożenia oświadczenia o przyjęciu spadku bądź milczenie, które dorozumiane oznacza zgodę. Zakres odpowiedzialności za długi spadkowe uzależniony jest od sposobu nabycia spadku, dlatego czasami warto zastanowić się zanim spadek przejmiemy. Spadek nie zawsze musi oznaczać dla spadkobiercy korzyść majątkową, czasem może oznaczać także długi, które spadkobierca będzie musiał pokrywać ze swojego majątku lub do wysokości aktywów spadku.
Warto zaznaczyć, że od powyżej sytuacji istnieją także wyjątki, jeżeli na powołanym do spadku ciąży także obowiązek spełniania zapisu lub polecenia to odpowiedzialność ta ulega ograniczeniu, jeżeli będąc osobą powołaną do dziedziczenia będzie mu przysługiwało także prawo do zachowku.

Warto także zaznaczyć, że aktywa spadku, nazywane także wartością czynną spadku nie mogą być specjalnie zaniżane przez spadkobiercę, wówczas sytuacja zmienia się diametralnie i mimo, że spadkobierca przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza będzie odpowiadał do wartości nieograniczonej za długi spadkowe, jeżeli sytuacja wyjdzie na jaw. Warto zatem zastanowić się w jakiej formie przyjmujemy spadek, by nie okazało się później, iż będzie on jedynie kłopotem, a nie korzystnym przysposobieniem finansowym.W kwestiach prawa spadkowego warto zachować zdrowy rozsądek, poradzić się specjalistów, zaznajomić się z sytuacją prawną naszego spadkodawcy, prawo daje nam czas na podejmowanie tego typu decyzji.
  • Dodał: admin
  • Data: 28/02/2012 20:04
  • Kategoria:
  • Komentarzy: 0
  • Czytań: 5292