Odwiedziny na cmentarzu często utożsamiane są z odwiedzinami w domu. Bez względu na kulturę, dbanie o miejsce pochówku osób zmarłych to jedna z najważniejszych czynności i obowiązków jakie spoczywają na najbliższej rodzinie zmarłego.

Jeżeli miejsce pochówku znajduje się w miejscu oddalonym od naszego miejsca zamieszkania, nie jesteśmy w stanie regularnie dbać o grób. Na rynku powstaje coraz więcej firm, które za opłatą oferują regularną opiekę nad grobem zmarłego. To bardzo dobre rozwiązanie, zwłaszcza dla rodzin, które mieszkają w miejscu oddalonym od miejsca pochówku osób bliskich. Firmy zajmujące się pielęgnacją miejsca pochówku wykonują wszelkie czynności jakie rozumiemy pod pojęciem dbania o miejsce pochówku osób bliskich: czyszczenie grobu, wymiana kwiatów, dbanie o wygląd estetyczny grobu, zapalanie zniczy.

Warto jednak zaznaczyć, że wynajęcie firmy sprzątającej i opiekującej się grobem leży w zdecydowanie złym tonie, jeżeli robimy to z bliżej niedookreślonych powodów. Dbanie o miejsce pochówku osoby bliskiej to specyficzna relacja między nami a osobą zmarłą. To nasze odwiedziny, nasz ziemski wkład w ich nieznane bytowanie, to indywidualny kult i zainteresowanie, jeżeli nie pielęgnujemy grobu z przyczyn bliżej niedookreślonych, czynimy doktrynalnie wiele zła sobie i samemu zmarłemu. Tu nie chodzi o to, by grób naszego bliskiego wyróżniał się pośród innych estetyką, tutaj chodzi o nasz osobisty wkład w dbanie o miejsce pochówku osób bliskich.

Większość z nas samodzielnie pielęgnuje nagrobek, powierzchnię wokół nagrobka, przynosimy kwiaty, sadzimy nowe, zapalamy znicze, dbamy o pomnik i roślinność znajdującą się w obrębie nagrobka. Jest to nasza mistyczna chwila z osobą zmarłą. Miesiącem wytężonego dbania o miejsca pochówku osób bliskich jest listopad, w tradycji chrześcijańskiej jest on miesiącem kultu osób zmarłych. To doskonała okazja by wykonywać wszelkie zabiegi pielęgnacyjne grobów. Warto także pamiętać o grobach nieznanych, opuszczonych, których nikt nie odwiedza, bez względu na przyczynę takiego stanu rzeczy. Stan miejsca pochówku świadczy przede wszystkim o rodzinie zmarłego, warto dołożyć wszelkich starań by nagrobek wyglądał estetycznie, by był w miarę możliwości był zadbany i czysty.

Nie chodzi tutaj o ogromne nakłady finansowe, ale o zainteresowanie i zaangażowanie.Dbanie o miejsce pochówku w Polsce jest elementem kultury i religii, to tradycja mocna zakorzeniona w systemie wartości większości Polaków.
  • Dodał: admin
  • Data: 20/08/2011 11:00
  • Kategoria: Psychologia
  • Komentarzy: 1
  • Czytań: 6137