Różnice kulturowe między Afryką a Europą polegają nie tylko na stopniu rozwoju gospodarczego i ekonomicznego, ale także na kultywowanych zwyczajach religijnych.
W odróżnieniu od krajów europejskich Afryka jest dość zróżnicowana wyznaniowo. Występują tu prawie wszystkie odmiany religii z tym, że każda zawiera elementy lokalnych wierzeń. A kiedy mowa jest o religii to najczęściej poruszany jest temat śmier
ci

Religie afrykańskie są bardziej złożone, ponieważ w większości opierają na wierzeniach
w bóstwa i ciągłe życie. W większości wierzeń na temat śmierci istnieje pogląd, że człowiek składa się z wielu elementów i po śmierci niektóre z nich giną, a inne mogą przenieść się w inną rzeczywistość, albo też mogą przenieść się na potomstwo zmarłej osoby. Z takich wierzeń powstał kult przodków, który polega na wierze w życie pozagrobowe, które ma wpływ na życie ludzkie, istnieje możliwość komunikowania się żyjących z przodkami za pomocą rytuałów. Istnieje wiele ceremonii i rytuałów pogrzebowych, które budzą w Europejczykach strach i przerażenie.

Istnieje wiele plemion afrykańskich, każde z nich ma własne zwyczaje.
U Masajów wyraźnie widać zależność rytuałów do wyznawanej religii. Plemię to uważa, że śmierć jest naturalnym następstwem życia i spotka każdego człowieka, nie jest niczym nadzwyczajnym i trzeba się pogodzić z tym, że kiedyś się umrze. Dla Masajów bardzo ważna jest tradycja, zgodnie z nią nie urządza się zmarłemu pogrzebu tylko ciała zmarłych zostawiane są sępom na pożarcie. Ważne jest również to, co dzieje się z duchem człowieka po śmierci. Według Masajów stwórca zabiera duszę na pustynię jeśli człowiek był zły za życia a jeśli człowiek był dobry to jego dusza idzie do krainy obfitości.

Wiele plemion po śmierci bliskiej osoby, która była uważana za dobrą i godną nazwania przodkiem, składa jej ofiary, a w zamian za to dusze przodków pomagają pośredniczyć
w kontakcie bóstwami, w które wierzą plemiona afrykańskie. Na terenie Afryki wiele razy odbywały się akcje chrystianizacyjne, ale tradycja jest bardzo silnie zakorzeniona w tych ludach i z chrześcijaństwa przejęli niektóre zwyczaje, na przykład chrzest.

Mieszkańcy Afryki uważają, że skoro wszystko pochodzi z natury to musi do niej wrócić by może trafić do nowego życia, stąd właśnie wzięło się zostawianie ciał bliskich na pustyni czy skałach. Taki proceder wywodzi się nie tylko ze zwyczajów ale i z położenia kraju. Pustynia nie sprzyja pochówkom, a tereny górzyste nie są przystosowane do tradycyjnych pochówków.

W większości przypadków w Afryce, zmarłego obficie uposaża się w najróżniejsze posiłki, które mają mu dać siłę w dojściu do afrykańskiej Krainy Obfitości. W wickości plemion znacznie dłuższy niż w kulturze europejskiej jest okres żałoby, może on trwać nawet do 2 lat.