Śmierć osoby bliskiej wiąże się bezpośrednio z licznymi instytucjami prawa spadkowego, które szczegółowo regulują przepisy kodeksu cywilnego. Prawo spadkowe choć bliskie przeciętnemu Kowalskiemu może dużo zmienić w naszej sytuacji finansowej, zarówno na korzyść jak i niekorzyść. Śmierć osoby bliskiej, to szereg kwestii prawa spadkowego, które warto rozmieć, nie tylko w typowych ramach prawa, ale przede wszystkim z punktu widzenia praktyki.

Zachówek
Zachówek to jedna z najbardziej interesujących instytucji prawa spadkowego. Zadaniem zachowku jest ochrona ustawowych spadkobierców w przypadku dziedziczenia testamentowego. Zachówek co do zasady przysługuje zstępnym, rodzicom spadkodawcy oraz małżonkowi, czyli tej grupie, która dziedziczyłaby gdyby nie sporządzono testamentu. Uargumentowanie prawne tej instytucji sprowadza się przede wszystkim do stwierdzenia, że to właśnie najbliższa rodzina, przyczyniała się do zwiększenia majątku zmarłego, dlatego przysługuje im odpowiednia część majątku, sprowadzona do konkretnej kwoty pieniędzy.
Do zachowku nie ma prawa małżonek, pozostający w chwili śmierci drugiego małżonka w separacji. Nie ma prawa do zachowku także dziecko, wnuk, prawnuk spadkodawcy, który urodził się po śmierci spadkodawcy. Wyjątkiem jest tutaj dziecko, które zostało poczęte w chwili śmierci spadkodawcy. Jeżeli zmarły posiadał jakikolwiek majątek i w wyniku testamentu całość przepisał jednej osobie, nam jako małżonkowi, zstępnemu czy rodzicowi przysługuje zachówek, warto o tym pamiętać. Spadkodawca może pozbawić prawa do zachówku konkretną osobę, nie wystarczy jednak stwierdzenie wydziedziczenia w testamencie musi być także podana przyczyna wydziedziczenia.

Kwota zachówku
Zgodnie z obowiązującym prawem, zachówek przysługuje w wysokości połowy tego, co dana osoba dziedziczyłaby w wyniku dziedziczenia ustawowego. Wysokość zachówku jest uzależniona od zdolności do pracy oraz tego, czy osoba której przysługuje zachówek jest małoletnia.

Zapis
Zapis zwany jest także rozporządzeniem testamentowym, na mocy którego spadkodawca zobowiązuje spadkobiercę do spełnienia określonego świadczenia. Jest to rodzaj zobowiązania, które nabiera mocy prawnej z chwilą otwarcia spadku. Zapis może być wprowadzony z zastrzeżeniem terminu lub pod warunkiem.

Polecenie
Polecenie to lżejsza forma zapisu. Może obciążać zapisobiorcę lub spadkobiercę i dotyczyć obowiązku określonego działania bądź zaniechania, która nikogo nie czyni wierzycielem jak w przypadku zapisu. Przykładem polecenia może być życzenie spadkodawcy, by spadkobierca wyprawił mu wystawny pogrzeb. Jednak jeżeli tego nie uczyni, spadek nie zostaje mu odebrany. Wykonanie polecenia nie jest warunkiem otrzymania spadku.
  • Dodał: admin
  • Data: 28/02/2012 20:08
  • Kategoria:
  • Komentarzy: 0
  • Czytań: 5296