Odejście osoby bliskiej to zawsze dla najbliższych trauma. Bardzo często w kraju wszelkie formalności można zlecić firmie pogrzebowej, która jest przygotowana na wszelkie tego typu zlecenia. Inaczej sprawy wyglądają, a właściwie komplikują się, gdy bliska osoba odchodzi poza granicami kraju.

Jeśli życie zmarłej osoby związane było z tym krajem i wyraziła wolę, by być w nim pochowaną to wszystkie formalności związane z pogrzebem można zlecić miejscowej firmie pogrzebowej, która zajmie się tym w sposób profesjonalny. Jednak rodzina zmarłego obywatela RP musi zgodnie z prawem powiadomić polskie władze o zaistniałym fakcie i zgodnie z prawem należy unieważnić dokumenty zmarłego takie jak dowód osobisty i/lub paszport.

Najprostsze rozwiązanie to skontaktowanie się z wyspecjalizowaną firmą, która załatwi większość formalności związanych z pogrzebem na obczyźnie lub ze sprowadzeniem zwłok lub urny z prochami do kraju. W państwach UE zazwyczaj są w tej chwili polskie lub z obsługą w języku polskim, zakłady pogrzebowe.

W każdej sytuacji potrzebny jest akt zgonu. Jednak ze względu na formalności rodzina lub przyjaciele zajmujący się pogrzebem powinni natychmiast porozumieć się z zakładem pogrzebowym, który zajmie się formalnościami, a tych jest sporo. Jeśli pochówek ma się odbyć w Polsce potrzebna jest zgoda na to wydana przez starostę lub prezydenta miasta, gdzie ma się odbyć pochówek. Ta decyzja powoduje uruchomienie procedury, czyli przygotowanie zwłok lub prochów do repatriacji.

W przypadku sprowadzenia ciała potrzebny jest akt zgonu, a także zaświadczenie, że zmarły nie odszedł z powodu choroby zakaźnej. Konsulat musi opieczętować trumnę lub urnę i wydać odpowiednie zaświadczenie pozwalające na przewóz zwłok lub prochów do kraju. W wielu krajach unijnych można liczyć, gdy jest się w trudnej sytuacji materialnej, na pomoc w sfinansowaniu pogrzebu w Wielkiej Brytanii pomaga w tym Urząd Pracy oraz lokalne Biura Porad Obywatelskich. Każda śmierć na terenie UE musi być zarejestrowana w Urzędzie Stanu Cywilnego danego kraju.
  • Dodał: admin
  • Data: 24/04/2012 18:56
  • Kategoria: Prawo pogrzebowe
  • Komentarzy: 0
  • Czytań: 6593