W ciągu ostatnich lat wystawa ta zyskała miano największych nie tylko w Polsce, ale i w Europie Środkowo Wschodniej, targów z tego zakresu. W naszym kraju mogą one poszczycić się również największą liczbą branżowych zwiedzających.

Targi odwiedza 1500 gości z blisko 20 krajów nie tylko Europy. Premiery nowych modeli trumien, urny w różnych kolorach i kształtach, nowoczesne systemy komputerowe do obsługi pogrzebów czy zarządzania cmentarzami to zaledwie kilka z ciekawostek i nowości, jakie można zobaczyć w Targach Kielce. Swoje najnowsze produkty prezentują tu firmy zajmujące się produkcją trumien, sarkofagów, urn oraz innych akcesoriów związanych z obrządkiem pogrzebowym.

Wystawa jest jedną z niewielu okazji w kraju do zapoznania się z kompleksową ofertą branży począwszy od usług transportowych, poprzez prowadzenie ceremonii pogrzebowych, a na projektowaniu, utrzymaniu oraz administracji cmentarzy kończąc. W Targach Kielce organizowana jest co dwa lata. W 2013 roku NECROEXPO odbędzie się od 7 do 9 czerwca.

NECROEXPO to jednak nie tylko stoiska. Osoby pracujące w branży pogrzebowej zgłębiają tu swoją wiedzę niemal z każdej dziedziny związanej z ich pracą zawodową. W programie wystawy znajdują się szkolenia między innymi z zakresu zasad finansowania cmentarzy, profesjonalnego administrowania cmentarzami czy sposobów podwyższenia rentowności usług pogrzebowych. Spotkania poświęcone są również w dużej mierze tanatokosmetyce - kosmetyce pośmiertnej i wizażowi, rekonstrukcji pośmiertnej i czasowej konserwacji zwłok. Ponadto targom towarzyszy największa w Polsce Giełda Używanych Karawanów i Melexów.

Współorganizatorem Międzynarodowych Targów Branży Pogrzebowej i Cmentarnej jest Polska Izba Pogrzebowa największa organizacja skupiająca branżowe środowisko, z którą Targi Kielce współpracują nieprzerwanie od 15 marca 2005 roku. Stąd też podczas wystawy w Kielcach odbywa się Walne Zgromadzenie Członków PIP, a członkowie Izby na udział w targach otrzymują specjalne rabaty.

Od kilku lat organizatorzy NECROEXPO dbają również o promocję polskich firm pogrzebowych zagranicą organizując Narodowe Stoisko na wystawie w Bolonii.

Wysoki poziom i profesjonalizm organizacji NECROEXPO, a także działalność promocyjna poza granicami naszego kraju zyskała duże uznanie mediów ogólnych oraz branżowych, a w tym popularnego włoskiego magazynu branżowego Oltre Magazine.