Ze śmiercią osoby bliskiej związany jest szereg formalności, wszelkie sprawy administracyjne zostają załatwiane w parafii, jeżeli pogrzeb ma być przeprowadzony w obrządku katolickim oraz w właściwym miejscowo Urzędzie Stanu Cywilnego.
Śmierć osoby bliskiej odsuwa od każdego myślenie o sprawach typowo formalnych. Nie zastanawiamy się jak przeprowadzić cały proces zgłaszania zgonu i załatwiania zawiłości formalnoprawnych. Z reguły dzieje się tak, że formalności spoczywają na osobie, która najbardziej panuje nad całą sytuacją, zwłaszcza, jeżeli śmierć była nagła.


Przede wszystkim bardzo ważnym elementem załatwiania formalności pogrzebowych jest współpraca z parafią, jeżeli chcemy by pogrzeb odbył się w obrządku chrześcijańskim. Przy kościele mogą działać dwa typy cmentarzy: cmentarze komunalne oraz cmentarze parafialne. Cmentarz parafialny jest własnością miejscowej parafii, cmentarz komunalny jest własnością jednostki samorządu terytorialnego, najczęściej gminy. Tryb postępowania przy załatwianiu formalności pogrzebowych zależny jest od tego na jakim z cmentarzy będzie pochowany zmarły, jeżeli będzie to cmentarz parafialny, zgłaszamy zgon w parafii i wszelkie formalności co do miejsca pochówku będą załatwiane w kancelarii działającej przy parafii, zwanej także biurem parafialnym. Jeżeli cmentarz jest komunalny, fakt ten zgłaszamy także Zakładowi Gospodarki Komunalnej. Formalności związane z pogrzebem katolickim muszą spełniać wymogi prawa kanonicznego, przede wszystkim osoba, która ma być pochowana w obrządku katolickim, z zachowaniem wszelkich przyjętych form musiała być praktykującym katolikiem, problem pochówku osób, które niekoniecznie mogą być uznane za praktykujących katolików jest znacznie większy w małych miejscowościach niż miastach. Czasami bowiem zdarza się tak, że ksiądz bez podania konkretnych powodów odmawia pochówku, jeżeli od decyzji księdza chcemy się odwołać, warto skontaktować się z kurią.

Przy pogrzebie katolickim bardzo ważnym elementem jest posiadanie potwierdzenia przyjęcia sakramentów wymaganych przez kościół takich jak chrzest, komunia, bierzmowanie. Udając się na biura parafialnego, musimy pamiętać by zabrać ze sobą akt zgonu, sporządzany przez Urząd Stanu Cywilnego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania zmarłego oraz dokumenty potwierdzające przyjęcie sakramentów. Sytuacja może się komplikować, jeżeli parafia, w której załatwiamy formalności pogrzebowe nie jest parafią pierwotną zmarłego, wówczas należy skontaktować się z rodzimą parafią zmarłego i zdobyć wszelkie potrzebne dokumenty.

Współpraca z rzetelną parafią nie powinna być trudna, większość biur parafialnych wie jak pokierować osoby załatwiające formalności pogrzebowe, doradzą, poinformują, pokierują. Współpraca przy załatwianiu formalności pogrzebowych nie musi być udręką i labiryntem formalności, wystarczy jedynie odrobina życzliwości ludzkiej by wszelkie formalności zostały załatwione zgodnie z literą obowiązującego prawa powszechnego i kanonicznego.
  • Dodał: admin
  • Data: 28/02/2012 19:57
  • Kategoria:
  • Komentarzy: 1
  • Czytań: 4616