21.12.2012 skończył się kalendarz Majów, media ową magiczną datę nakazują rozumieć jednoznacznie w tym dniu nadejdzie koniec świata. Majowie nie przewidzieli dalszych dni naszej ziemskiej egzystencji, nie umieszczając kolejnych dat w kalendarzu, zwiastowali koniec cywilizacji. Świat ogarnęła panika, podobna do tej, która miała miejsce w sylwestra z 1999/2000 roku.

Fakty są nieco inne Majowie daty 21.12.2012 nie określili jako końca świata, a jedynie jako koniec swojego kalendarza. Grupy naukowe badające kulturę Majów, jednoznacznie stwierdzili, że uznawali oni cykliczną koncepcję czasu, która składała się z następujących po sobie kolejno epok. Wobec tego, brak dat w kalendarzu Majów, może oznaczać jedynie nadejście nowej epoki.

Niezależnie od religii i prezentowanego światopoglądu, każdy z nas niejednokrotnie zastanawiał się nad tym, jak będzie wyglądał ostateczny rozrachunek grzesznego człowieka z wszechmocnym Bogiem. Każda cywilizacja tworzy własne wizje Sądu Ostatecznego, a tym samym końca świata. Idea Sądu Ostatecznego po raz pierwszy pojawiła się w religii staroegipskiej, ewoluowała i dostosowywała się do przekonań ówcześnie żyjących. Nic tak nie poszerza horyzontów wyobraźni jak coś, czego nikt z nas nie doświadczył, a każdy zdaje sobie sprawę z jego mniej lub bardziej abstrakcyjnego bytu.

A może koniec świata jest perfekcyjną strategią marketingową? Coraz więcej reklam, swój perswazyjny przekaz opera właśnie na metaforyce końca świata. Zauważmy, że media podsycają teorię końca świata.

W naturze ludzkiej leży strach przed nieznanym, nowym. Najczęściej owo nieznane, nowe, związane było z końcem wieku i rozpoczęciem nowego przykładem może być koniec wieku XIX i początek XX. Wówczas popularna stała się postawa dekadencka, a poeci na potęgę tworzyli katastroficzne wiersze na temat końca świata, "dnia gniewu, "sądu ostatecznego". Może warto powtórzyć Albertem Camusem, który mawiał - "Nie oczekujcie na Sąd Ostateczny. On odbywa się co dzień".
  • Dodał: admin
  • Data: 23/12/2012 09:08
  • Kategoria: Kontrowersje
  • Komentarzy: 0
  • Czytań: 6002