Zasiłku pogrzebowego nie ma w Niemczech, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Finlandii, Norwegii, Szwecji, Liechtensteinie, Malcie, Islandii i na Węgrzech. *Od 1 marca 2011 jest to ok. 1050 euro.

Rynek
Branża funeralna w Polsce kwitnie. Nieprzypadkowo stara mądrość mówi, że człowiek może sobie odmówić wszystkiego z wyjątkiem śmierci. W październiku 2010 r. Andrzej Dzierżanowski, wydawca katalogu "Funeralia", mówił dziennikarzom "Gazety Wyborczej" ("Duży Format" 258/10): "Branża ma się całkiem dobrze. To dlatego, że jak żadna inna dotowana jest przez państwo. Bo czymże innym, jak nie dotacją, jest wypłacany przez ZUS zasiłek?".

W ostatnich kilku latach ZUS wypłacał 370390 tys. zasiłków pogrzebowych rocznie. 380 tys. zgonów razy 6,4 tys. zł to ponad 2,5 mld zł. Co 810 Polak nie wydał na pogrzeb całego zasiłku, ale co drugi wydał średnio kolejne 6 tys. zł na grób, pomnik i najrozmaitsze opłaty cmentarne. W sumie nie mniej niż 1,5 mld zł. A więc rynek pogrzebowo-grabarsko-kamieniarsko-cmentarny to ok. 4 mld zł rocznie.

Wiele dużych firm pogrzebowych wzięło w zarząd cmentarze parafialne.źródło: Polityka