Śmierć osoby bliskiej to niewątpliwe jedne z najbardziej dramatycznych wydarzeń w życiu każdego człowieka. Ze śmiercią idzie w parze boleść, smutek, cierpienie. Niestety śmierć to także koszta pochówku, które co do zasady spoczywają na rodzinie osoby zmarłej.
Polskie prawo przewidziało jednak instytucję, która dostarcza środków na pochowanie osoby zmarłej, jest nią zasiłek pogrzebowy. Cele jakie przyświecały stworzeniu tej pomocy prawnej to przede wszystkim materialna pomoc rodzinie przy pochówku zmarłego. Zasiłek pogrzebowy jest pomocą finansową podzielną, można go rozdzielić proporcjonalnie do udziału w kosztach pogrzebu poszczególnych osób.

Kiedy i komu przysługuje zasiłek pogrzebowy?
Zasiłek pogrzebowy jest pomocą finansową, która skierowana jest do określonych ustawowo podmiotów. Zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci osoby, która miała prawo do emerytury lub renty, osoby ubezpieczonej także tej ubezpieczonej z tytułu urlopu macierzyńskiego, także osobie, która w dniu śmierci renty lub emerytury nie pobierała, ale miała do niej prawo, spełniała ustawowe warunki. O zasiłek pogrzebowy można się także ubiegać w przypadku śmierci osoby, która pobiera rentę socjalną, osoby, która zmarła w wyniku wypadku w pracy lub na skutek choroby zawodowej itp. Wyczerpujący katalog osób, został wymieniony na licznych stronach internetowych polskich Zakładów Ubezpieczeń Społecznych. Warto zaznaczyć, że w większości przypadków zasiłek pogrzebowy przysługuje w wyniku śmierci członków rodziny, osób wymienionych powyżej. Zasiłek pogrzebowy jako pomoc finansowa przysługuje rodzinie zmarłego, którą wedle obowiązującego prawa są dzieci, w tym dzieci przysposobione, dzieci pozostające pod opieką rodzicielską w ramach rodziny zastępczej, wnuki, rodzeństwo, pozostający małżonek oraz rodzice w tym także ojczym i macocha.

Zasiłek pogrzebowy co do zasady przysługuje osobie, która pokryła koszty pogrzebu. Co ważne zasiłek przysługuje tylko z jednego tytułu, od 1 marca bieżącego roku jego kwota została ustalona na sumę 4000 zł.
Zasiłek pogrzebowy wypłaca właściwy miejscowo oddziału Zus-u.
Kwestia ubezpieczeń pogrzebowych nie jest już tak jednoznaczna. Co do zasady jest ono elementem ubezpieczenia na życie i samoistnie nie funkcjonuje, jego cele spełnia zasiłek pogrzebowy.

Ubezpieczenie na życie ma charakter fakultatywny, częścią standardowego ubezpieczenia na życie jest ubezpieczenie na wypadek pogrzebu osób bliskich lub samego ubezpieczonego. Od marca 2011 roku kwota zasiłku pogrzebowego zmalała o 1/3 to zdecydowanie za mało by z godnością pochować osoby bliskie, dlatego coraz więcej zakładów ubezpieczeniowych proponuje swoim klientom polisy ubezpieczeniowe, które pełnią swoistą funkcję korzystniejszego zasiłku pogrzebowego. Warto zastanowić się nad korzystną formą ubezpieczenia na życie, które pozwoli naszym bliskim na pokrycie całości kosztów pogrzebowych w wypadku naszej śmierci.
  • Dodał: admin
  • Data: 29/02/2012 19:21
  • Kategoria:
  • Komentarzy: 0
  • Czytań: 5517